Trovarit uzmanları, şirketlerin Endüstri 4.0 yolunda adım atma ya da mevcut durumlarını adapte etme konularında yöneticilerde 3 farklı duygu ve düşünce ortaya çıktığını vurgulayarak Endüstri 4.0 yaklaşımının benimsenmesinde aşağıdaki yine 3 unsura dikkat çekiyorlar.

Şirketlerin Endüstri 4.0 yolunda adım atma ya da mevcut durumlarını adapte etme konularında yöneticilerde 3 farklı duygu ve düşünce ortaya çıkıyor. Bunlar:

İstek : Teknolojik gelişmelere ayak uydurarak ileride oluşacak yeni pazarlarda yeni ürün ve hizmetlerle yer almak, rekabet gücünü artırmak. Yapılan uluslararası araştırmalar, ülkelerin Endüstri 4.0 bilincinin, bakış açısının her geçen yıl bir önceki yıla göre “iyimser” yönde değiştiğini ortaya çıkartıyor. McKinsey tarafından 2017 yılında yapılan araştırmadaki “Şirketinizde en son bir yıl dikkate alındığında Dijital Üretim alanında bakış açısı nasıl değişti?” sorusuna “daha iyimser” olarak cevap veren yöneticilerin oranı ABD’de %67, Almanya’da %62, Japonya’da %40, Çin’de ise %86. Yine aynı araştırmada “Dijital üretimin şirketimize katacağı değeri net olarak görüyoruz” düşüncesindeki şirketlerin oranı Almanya’da %47, ABD’de %40, Çin’de %32 Japonya’da ise %27’dir.

Kararsızlık : Nereden, kimlerle iş birliği yaparak, nasıl başlanacağı ve yol alınacağı. Yolda atılacak ilk adım şirket içerisinde üst düzeyde sorumlu atama ile başlanmalıdır. Bu kişi, ekip oluşturma, çalışma şartlarını belirleme, iş alanına uygun teknolojik gelişmeleri takip etme, yönetim vizyonuna paralel yol haritası oluşturma, şirket içi ya da şirket dışı insan kaynağı yetkinliklerini belirleme, iş ortaklıkları yaratma, eğitim gibi gereklilikleri ile “geleneksel yapı dışında” proje yönetim metodolojisi içerisinde gerçekleştirmelidir. Bu yönetim tarzında ekip içerisindeki görüşler, tecrübeler önemsenmeli, kontrol yerine motivasyon ve katılım ön plana çıkartılmalıdır. Dışarıdan alınacak profesyonel destek bu alanda önemli katkı sağlayacaktır.

Endişe : Finansal yük, hedeflerdeki belirsizlikler, ileride ortaya çıkabilecek pazar kaybı, yok olma, şirket kültürü ve düzenin etkilenmesi, güvenlik, teknik beceri eksikliği, teknoloji ve standartlardaki eksiklikler, şirket içinde yetkin iş gücü oluşturma/koruma. Uzmanlara göre yukarıda belirtilen Japonya’daki %27’lik oran yıllarca başarı ile uygulanmış yöntemlerin ve şirket kültürünün değişime uğraması ve beraberinde getireceği risklerdir. Veri güvenliği konusunda ise en önemli değişim, özellikle şirket içi gizlilikten şeffaflığa geçiştir.

Bu duygu ve düşüncelerin arkasında ise hakim olan düşünce “BELİRSİZLİK”. Endüstri 4.0 yaklaşımının benimsenmesinde aşağıdaki üç unsur dikkate alınmalıdır.

Endüstri 4.0’ın hedef anlamında standart bir tanımı yoktur. Pazarda yer alan her şirket kendine özel tanım yapmalı ve kapsamını belirlemelidir. Özel tanım mevcut iş alanında ürün ve hizmetlerde iyileştirmeler olduğu gibi, ilişkili ya da tamamen farklı iş alanları olabilir.

Endüstri 4.0’ın tanımlanmış bir yolu yoktur. Ciddi değişimlerin yanında şirketlerde Endüstri 4.0 uygulamaları farklı strateji, vizyona paralel değişiklikler gösterebilir. Mevcut teknoloji kullanımı, dijitalleşme seviyesi, donanım ve yazılım alt yapısı, insan kaynağı yetkinlikleri adımların belirlenmesinde önemli rol oynar.

Endüstri 4.0 yolculuğu zaman alır – Mevcut durum, koşullar ve hedeflere bağlı olarak süreklilik ile zaman alır. Zamanı kısaltmak ya da bazı adımları atlamak fayda sağlamayacaktır. Yönetimdeki kararlılık, takip, doğru iş ortaklıkları, yetkin insan gücü atama ve sorumluluk süreyi optimum seviyede tutacaktır.

Trovarit’in üniversite ve enstitü desteği ile oluşturduğu “Endüstri 4.0 Navigatör”, tam bu noktada, mevcut IT alyapı, süreç analizi, veri kalitesi ve Endüstri 4.0 olgunluk seviyesi boyutlarında şirketleri analiz ediyor ve kısa, orta ve uzun vadedeki eylemleri planlıyor.

Detaylı bilgi için http://www.trovarit.com/tr/endustri-4-0-navigator/